fbpx

Свежи идеи за устойчиви бъдещи градове

Desination Future email hero banner image with the destination pointer which can be used with all Fleet Hub email templates and be found in the Shell email user best practice guide.


През последните 100 години се наблюдава огромна промяна в заобикалящата около нас среда, като работниците от селските райони които мигрират в градовете. Но с по-бързото нарастване на населението, ще ни донесат ли следващите 100 години градски утопии или градски дистопии? Екипът на Shell Scenarios изследва тези потенциални  бъдещи сценарии в развитието на съвременните градове.
 
Историците вероятно ще опишат стоте години до 2050 г. като век на града, периодът, в който хората по света се отдалечават от провинцията в посока града в търсене на работа и просперитет.
 
 
С наближаването на тази критична точка от средата на века темпът на урбанизация само се ускорява. Днес около половината от световното население живее в градове, като до 2050 г. се очаква да се увеличи до три четвърти или 6,3 милиарда души. По-голямата част от този растеж ще дойде от градове в Китай, Индия, САЩ и Африка на юг от Сахара.
 
Отвъд цифрите се крие ключовият въпрос за това как правителствата и отговорните лица могат да помогнат за изграждането и оформянето на градовете, които все повече ще определят нашето колективно качество на живот.
 
Добре проектираните градове могат да донесат ясни ползи, включително икономическо развитие, просперитет и връзки, които насърчават творчеството и ученето.
Но градовете, които се развиват слабо, могат да доведат до пренаселеност, задръствания и влошаване на качеството на живот. Те могат да имат отрицателно въздействие върху околната среда като високи емисии на парникови газове и да бъдат източник на социални и политически проблеми. От решаващо значение е, че лошото градско планиране също оказва натиск върху основни ресурси като енергия, вода и храна.
 
Екипът на Shell Scenarios разработва нови идеи, които могат да помогнат на правителствата да се справят с тези предизвикателства. Ние създадохме уебсайта на бъдещите градове, за да предложим нови перспективи за начините, по които градовете могат да изградят по-устойчива инфраструктура и устойчиви енергийни и транспортни системи.
 
По-специално, ние искаме да вдъхновим хората, които вече живеят в градските райони, особено младите, да видят своите градове през нова перспектива, да помислят добре за бъдещият облик на градовете, в които искат да живеят.
 
За да подпомогне откриването на дебата, екипът на Shell Scenarios създаде проста въпросник, която да насърчи хората да си представят идеалните  градове въз основа на въпроси относно  начина им на живот. Искат ли да живеят в центъра или предградията? Предпочитат ли къща или апартамент? Пътуват ли до работа с кола, велосипед или автобус
След това Shell съпостави отговорите с информацията за глобалното развитие на 500 града по света, от Рио де Жанейро в Бразилия до Амстердам в Холандия и Чунцин в Китай. След което всеки един човек участвал в проучването може да намери града, който най-добре отговаря на начина, по който иска да живее.
 
Ясно е, че дискусията за визията на бъдещите ни градове трябва да включва отделни хора, компании и правителства.
 
Например Shell си партнира с местните власти в няколко града, за да им помогне да проучат нови подходи за устойчиво градско развитие. По време на проекта в град Марикина във Филипините, екипът на Scenarios разгледа многото предизвикателства, пред които е изправен градът, включително чести наводнения, които застрашават живота, инфраструктурата и електрическите мрежи.
 
Работейки с местната власт, екипът на Scenarios препоръча мерки, които да помогнат на Марикина да стане по-устойчива. Те включват инсталиране на слънчеви панели на покривите, нова електроцентрала, работеща на природен газ, и развитие на паркове и други зелени площи, които да помогнат за абсорбирането на обилните дъждове по време на сезона на мусоните.
 
Shell също изследва начини за подобряване на живота и икономическия потенциал на Сурат в западно индийския щат Гуджарат. Препоръките включват по-специални пешеходни маршрути между центровете за обществен транспорт, за да се намали използването на частни превозни средства, както и стъпки за намаляване на замърсяването чрез по-голямо използване на природен газ или моторно масло от природен газ  за транспорт вместо бензин и дизел.
Всички трябва да говорим повече за устойчивото градско развитие и съвременните предизвикателствата, пред които са изправени нашите градове. Нека да работим заедно, така че бъдещите историци в света да могат да говорят, че векът на града е подобрил качеството на живот на хората, вместо да го влоши безвъзвратно.